วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกการเมืองเปิดตัวเลข “ผู้สมัคร สว.” ไม่ผ่านคุณสมบัติ 2,020 คน ไม่มีชื่อสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ภายใน 1 มิ.ย. 67 นี้

เปิดตัวเลข “ผู้สมัคร สว.” ไม่ผ่านคุณสมบัติ 2,020 คน ไม่มีชื่อสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ภายใน 1 มิ.ย. 67 นี้

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

กกต. รายงานการรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 48,226 คน ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จำนวน 109 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยตรวจเบื้องต้น จำนวน 48,117 คน โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การประกาศบัญชีรายชื่อ “ผู้สมัคร สว.” จากที่ได้รับรายงานยังไม่พบปัญหา ผู้อำนวยการเลือก สว. ระดับอำเภอทั่วประเทศ ทยอยประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

โดยรายชื่อทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบตามกระบวนการของ กกต. จากนั้นจะประกาศแจ้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และได้สรุปจำนวนผู้สมัคร สว. ที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 2,020 คน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน 46,206 คน 

ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (สว.อ.13) มีสิทธิ ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 *ภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 

ทั้งนี้ กกต. ยังแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 216 ชุด 648 คน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  2. เผชิญหรือระงับเหตุ การกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งการค้น จับคุม ควบคุม ผู้กระทำความผิดนำส่งพนักงานสอบสวนหรือนำส่งศาลแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
  1. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

โดยชุดเคลื่อนที่เร็วจะปฏิบัติหน้าที่ใน 77 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ช่องทางร้องเรียน / การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการเลือก สว. 2567 

  1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือก สว.(1) แอปพลิเคชัน “Smart Vote” (2) Facebook Fanpage “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” (3) Youtube “ECT Thailand” (4) Tiktok “ect.thailand” 
  1. แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการสมัครหรือการเลือก สว. ได้ที่แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”
  2. ช่องทางติดต่อ “สายด่วน กกต. 1444 และ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567”

#สำนักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรี 

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์