วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกพระราชสำนัก

พระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้น ‘นายพลตำรวจ’ 43 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้น ‘นายพลตำรวจ’ 43 นาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล โดยมี...

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567  วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พ.ศ. 2567

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พ.ศ. 2567 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อเวลา 17.16 น. วันที่ 21 พ.ค....

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2567 วันที่ 10 พฤษภาคม  2567 เวลา...

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2567 (เวลา 16.00 น.) ที่ห้องส่งใหญ่ สถานีโทรศัพท์กองทัพบก ช่อง...

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีฉัตรมงคล 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2567   วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 4 พันโทหญิง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร 4 ราย ได้แก่ 1.พ.ต.หญิง...

โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช...

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร – เรียกคืนเครื่องราชฯ 8 นายทหารสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร – เรียกคืนเครื่องราชฯ 8 นายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์