วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
หน้าแรกวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเยาวชนอุบลราชธานี

เนื่องด้วยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเยาวชนอุบลราชธานี สัญญาณเรียกขาน E21AU ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น เผยแผ่ และถ่ายทอดความรู้ของกิจการโทรคมนาคมสู่เยาวชน และเป็นองค์กรผู้นำเยาวชนในการใช้ระบบสื่อสารต่างๆ ในกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมม และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในกิจการวิทยุสมัครเล่น 2.เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้สร้างประโบชน์ต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ 3.เพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 4.เพื่อพัฒนาความรู้ จัดการฝึกอบรมด้านวิชาการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุให้กับเยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป 5.เพื่อเพิ่มพูนจำนวนนักวิทยุสมัครเล่น และนักวิทยุเยาวชนสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน 6.เพื่อสร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ ทั้งนี้...

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา...

“กสทช.ภาค1สนธิ​กำลัง​ตำรวจ​บุกจับผู้​ใช้วิทยุ​เถื่อน” ​

"กสทช. ภาค 1 สนธิกำลังตำรวจบุกจับผู้ใช้วิทยุเถื่อน" วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต สำนักงาน กสทช.ภาค 1...

ขอใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร สำหรับใช้งาน ทำอย่างไร ใช้อะไรบ้าง

การขอใบอนุญาตเพื่อใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารสำหรับธุรกิจ ห้างร้านต่างๆอย่างถูกกฏหมายนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ก่อนที่จะดำเนินการขอใบอนุญาตนั้น มีดังนี้ วิทยุสื่อสารประเภทที่สามารถใช้งานได้ในธุรกิจ มีอะไรบ้าง วิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน เครื่องสีแดง ความถี่ 245.0000 – 246.9875 MHz สามารถใช้งานได้วิทยุสื่อสาร POC หรือวิทยุสื่อสารใส่ซิม...

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการดาวเทียม และกิจการวิทยุคมนาคม โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล...

ตำรวจ​ไซ​เบอร์​ ร่วมกับ​ กสทช.และสรรพสามิต​ทลายโกดังวิทยุ​สื่อสาร​กลางกรุง

???? ตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับ กสทช. และสรรพสามิต ลุยทลายโกดังวิทยุสื่อสารเถื่อนกลางกรุง.ตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ กรมสรรพสามิต ตรวจค้นแหล่ง ซุกซ่อนและจำหน่ายวิทยุสื่อสารเถื่อนกลางกรุง ยึดของกลางกว่า...

18 เมษายน วันนักวิทยุสมัครเล่นโลก

วันที่ 18 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสำคัญของวิทยุสมัครเล่น สาเหตุที่เป็นวันที่ 18 เมษายน ก็เพราะวันดังกล่าวเป็นวันที่สหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (International Amateur Radio Union) ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ปี...

ท่านใดที่บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขาดเกิน2ปีโปรดรีบดำเนินการกสทช. ลดค่าปรับข้อหา มี วิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 5,000 เหลือแค่ 200 บาท

ท่านใดที่บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขาดเกิน2ปีโปรดรีบดำเนินการกสทช. ลดค่าปรับข้อหา มี วิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 5,000 เหลือแค่ 200 บาท โปรโมชั่นนี้มีเวลาแค่ 180 วันเท่านั้น หมดเขต 30 เม.ย....

สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ทำบุญประจำปี 66

ประกาศ เรียนเชิญสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี ชมรมฯ และนักวิทยุฯ ทุกท่านร่วมงานทำบุญ ถวายภัตราหารเพล ณ วัดตำหนักใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันนำอาหารคาว...

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์