วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
หน้าแรกทั่วไปจังหวัดพะเยา จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

จังหวัดพะเยา จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

-

กดเพื่อฟังข่าวนี้

วันที่ 18 มี.ค.2566 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์

โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วนภูมิภาค และข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธี

ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา จัดงานวันท้องถิ่นไทยฯ ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกรานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์