วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
หน้าแรกการศึกษากทม. คว้ารางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล จาก DIGI Data Awards 2022

กทม. คว้ารางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล จาก DIGI Data Awards 2022

-

กดเพื่อฟังข่าวนี้

(7 พ.ย. 65) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร รับมอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ประเภท รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล (DIGI EXCELLENCY DATA AWARD WINNERS) จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI)

สำหรับ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation & Governance Institute (DIGI-ดิจิ)) จัดตั้งโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้มีการจัดทำชุดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางหลักของธรรมาภิบาลข้อมูล การส่งเสริมระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการนำข้อชุดมูลมาเปิดเผย และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

โดยรางวัล DIGI Data Awards 2022 ปีนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลมาเปิดเผยบน data.go.th เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมความมุ่งมั่นการจัดทำชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Government”

ซี่งในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล “ชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล” (DIGI EXCELLENCY DATA AWARD WINNERS) จากผลงานการเผยแพร่ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่าและการจดทะเบียนรับรองบุตร จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์