วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นอุบลฯกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อุบลฯกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

-

กดเพื่อฟังข่าวนี้

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบูรณาการกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มาตลอดกว่า 53 ปี และได้ออกปฏิบัติงานบริการประชาชนตามแผนปฏิบัติงานในถิ่นทรุกันดารทุกปี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผลการให้บริการ ประชาชน รวม 228 คน แยกรายกิจกรรมดังนี้

1.การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 70คน

2.การบริการทันตกรรม จำนวน 64 คน

3.การบริการแพทย์แผนไทย จำนวน 24 คน

4.บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 30 คน

5.บริการตัดผม เสริมสวย จำนวน 71 คน

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมีประชาชนมารับบริการกว่า 200 คน ทั้งนี้เป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอย่างทั่วถึง ลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว จังหวัดรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และตอบสนองความต้องการ รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับดำเนินการกิจกรรมออกหน่วย พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ด้านสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านโนนคูณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา ในพื้นที่ตำบลโนนกาหลง ธกส. ธนาคารออมสิน และภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของ น้ำดื่มให้บริการ

ทั้งนี้ได้ดำเนินการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี/ภาพ/ข่าว

ขอบคุณแหล่งที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์