วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกศาสนาชื่นชมเณรน้อย 10 ขวบ เข้ารับพัดเปรียญธรรม 3 ประโยค อายุน้อยสุดของประเทศที่สอบผ่านในปีนี้

ชื่นชมเณรน้อย 10 ขวบ เข้ารับพัดเปรียญธรรม 3 ประโยค อายุน้อยสุดของประเทศที่สอบผ่านในปีนี้

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

เพจ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “ขอถวายกำลังใจและมุทิตา สามเณรเปรียญธรรมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย สามเณรจารุวัฒน์ เอี่ยมศรี (ออกัส) อายุ ๑๐ ปี สอบผ่านเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ ที่สอบได้ในปีนี้ สังกัดวัดหนองโมงบูรพาราม ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ขอให้เจริญในธรรม และเป็นกำลังให้พระศาสนาสืบไป”

โดยวานนี้ (13 ก.ค. ) ที่วัดพุทธวนาราม อ.เมือง จ.มหาสารคาม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค

และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12) จำนวน 501 รูป โดยมีพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9, พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11, พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12, พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. และพระมหาเถระ ภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12) พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ร่วมพิธี

คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์