วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกทั่วไปจ.พิจิตรประสบปัญหาภัยแล้ง

จ.พิจิตรประสบปัญหาภัยแล้ง

ฟังบทความข่าว

หลายพื้นที่ขณะนี้มีฝนตก แต่ในพื้นที่ จ.พิจิตรประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรพืชผลยืนต้นตายกว่า 3,000 ไร่

ในหลายพื้นที่ของ อ. สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง และ อ.วชิรบารมี ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณจำกัด ส่งผลกระทบต่อการส่งน้ำ

ด้านหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ระบุ ปีนี้น้ำตันทุนในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและมีฝนตกน้อย

แหล่งที่มา: มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 54
คชสีห์นิวส์ 54http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools