วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกเศรษฐกิจรัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังรับมือวิกฤตโควิค-19

รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังรับมือวิกฤตโควิค-19

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

รัฐมนตรีเศรษฐกิจ 18 ประเทศ ร่วมถกแนวทางรับมือสถานการณ์โควิค-19 หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค เน้นย้ำสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พร้อมสร้างความมั่นใจการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS-EMM) ครั้งที่ 9 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ 18 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน และคู่เจรจา 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ได้ร่วมหารือแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 และแนวทางความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ที่ประชุม EAS ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อาทิ (1) การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีที่เข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการที่จำเป็น เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและไม่เลือกปฏิบัติ และรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก (2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน สนับสนุนธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และ (3) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภูมิภาค ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศ  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นความสำคัญของความร่วมมือด้านสาธารณสุข และสร้างความมั่นใจการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความมั่นคงทางสาธารณสุข อาหาร และพลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ACRF) เพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19 ที่จะช่วยบรรเทาความต้องการเร่งด่วนของสมาชิก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก EAS ภายหลังวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มีมูลค่า 313,180.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มูลค่า 164,015.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มูลค่า 149,164.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ค.) ของปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มีมูลค่า 219,922.40 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 22.6% โดยไทยส่งออกมูลค่า 112,642.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 107,280.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเวียดนาม สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกลุ่มประเทศดังกล่าว เช่น เม็ดพลาสติก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์