วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกภูมิภาครองผู้ว่าฯ นครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต อ.เมือง

รองผู้ว่าฯ นครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต อ.เมือง

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

รองผู้ว่าฯ นครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต อ.เมือง เส้นทางน้ำคลองท่าผา-บางแก้ว ประตูระบายน้ำบางระกำ และประตูระบายน้ำคลองจินดา  

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ภายใต้การอำนวยการของนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม พื้นที่คลองท่าผา – บางแก้ว, บึงกุ่ม – บางช้าง – คลองจินดา โดยประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนครปฐมฯ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เทศบาลนครนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม 

จากนั้นตรวจพื้นที่คลองยืม อบต.บางแขม, คลองท่าผา – บางแก้ว (หมู่บ้านคันลำ), จุดตัดคลองท่าผา – บางแก้ว กับคลองชัยพฤกษ์ ซึ่งได้สั่งการให้ อปท. เจ้าของพื้นที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก สำหรับคลองยืมได้สั่งการให้ดำเนินการขุดลอกและฝังท่อลอดบริเวณพื้นที่ที่ถูกรุกล้ำ 

ลงตรวจประตูระบายน้ำ ประตูระบายน้ำป่าผี จากการตรวจพบว่าชำรุดบานประตูไม่สามารถเปิดปิดได้ เนื่องจากกระแสไฟ ไม่เพียงพอ ได้สั่งการให้โครงการชลประทานนครปฐมเร่งรัดซ่อมแซม ประตูระบายน้ำพะเนียด จากการตรวจพบว่า ประตูสามารถเปิดปิดได้บางบาน บานที่เปิดไม่ได้เกิดจากคราบสนิมเกาะ ได้สั่งการให้โครงการชลประทานนครปฐมดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ประตูระบายน้ำบ่อตะกั่ว จากการตรวจ พบว่า ประตูสามารถเปิดปิดได้ปกติ ประตูระบายน้ำบางระกำ จากการตรวจ พบว่า สามารถเปิดปิดได้ปกติ และได้ลองเปิดบานเพื่อพร่องน้ำ  

อนึ่ง ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานทำผังระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ทั้ง 4 จุด เพื่อประสานการดำเนินงานได้โดยตรงทันที ทั้งนี้ หากดำเนินการตรวจติดตามการ เตรียมการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองนครปฐม ฯ ครบทั้ง 3 คลอง จะได้สรุปเป็นภาพรวมแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

 

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์