วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกภูมิภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดบ้านสวน ณ คลองตาจ่า

เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดบ้านสวน ณ คลองตาจ่า

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายศิริพจน์ จ่ายเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดบ้านสวน ณ คลองตาจ่า วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ร่วมใจพัฒนาบ้านคลองตาจ่า ที่สามารถพัฒนาสู่มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว โดยมีการจำหน่วยผลผลิตพื้นเมืองดั้งเดิม มีโรงขนมจีนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มาออกร้านจำหน่ายด้วยตนเอง ณ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์