วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกพระราชสำนักในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน  สวัสดิวัตน์  ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 17.08 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน  สวัสดิวัตน์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.2 ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาบัณณรศภาค  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานน้ำสรงส่วนพระองค์ที่หัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพสรงที่อุระ ชาวพนักงานประโคม แตงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงาน

พระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรม 4 รูป ขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรม จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากศาลาบัณณรศภาคไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ประสูติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2472 มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดา ๑๐ องค์ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์พระบิดาทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 75 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยะมาวดีศรีพัชรินทรมาตา พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงสมรสกับหม่อมนวลศรี สวัสดิวัตน์ มีบุตรธิดาสองคน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต และหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์


พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นหนึ่งในพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่ ครั้นเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน เป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรม ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ทั้งนี้ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นเจ้านายที่มีพระชนม์อยู่เป็นองค์สุดท้ายของราชสกุลสวัสดิวัตน์ ได้สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สิริชันษา 94 ปี.

แหล่งที่มาพระลาน
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์