วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหาร กทม. ระดับสูง 10 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหาร กทม. ระดับสูง 10 ราย

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเกทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย มีผลตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้ (ดูรายชื่อ-ตำแหน่งด้านล่าง).

แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์