วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021

กองบรรณาธิการ

นายปรีชา วัชระนัย

ผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 1)

ผู้อำนวยการสำนักข่าวคชสีห์นิวส์

นายสุรเดช ฤกษ์งาม

บรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 2)

นายวิวัฒน์วงศ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล

รองบรรณาธิการท่องเที่ยว (คชสีห์นิวส์ 3)

นายสืบสวัสดิ์ สุขธนโชติอุดม

รองบรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 7)

นางสาวภัทรวรรณ ศรีสิงห์

รองผู้อำนวยการ (คชสีห์นิวส์ 8)

นายชีวิน ขำจร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ (คชสีห์นิวส์ 21)

นางนิอร บุญญลาภาเลิศ

บก.ข่าวในพระราชสำนัก (คชสีห์นิวส์ 27)

ดูแลหัวข้อข่าวในพระราชสำนักและราชกิจจานุเบกษา

นายสมเกียรติ แซ่ฮุ้ย

บรรณาธิการไอที (คชสีห์นิวส์ 41)

ดูแลหัวข้อข่าวไอทีและดูแลเว็บไซต์

นายชินกฤต ตันสตูล

บก.ข่าวการศึกษา (คชสีห์นิวส์ 42)

ดูแลหัวข้อข่าวการศึกษาและสารสนเทศ

นายพัชรินทร์ แท่นทอง

บก.ข่าวอาชญากรรม (คชสีห์นิวส์ 43)

ดูแลหัวข้อข่าวอาชญากรรม

นายปรีชา ชัยฤทธิ์

บก.ตระเวนข่าว (คชสีห์นิวส์ 44)

ดูแลเพจคชสีห์นิวส์,ไลฟ์สดในเพจและลงข่าวในเว็บไซต์

นายสุพัฒพงศ์ ทรงประไพ

บก.ข่าวท่องเที่ยวและยานยนต์ (คชสีห์นิวส์ 45)

ดูแลหัวข้อข่าวท่องเที่ยวและยานยนต์

นางชนกนันท มันตาภรณ์

บก.ข่าวกู้ภัย (คชสีห์นิวส์ 46)

ดูแลข่าวกู้ภัย

นายตรีรัก ตั้งธรรมวานิช

บก.ศาสนา (คชสีห์นิวส์ 48)

ดูแลหัวข้อข่าวศาสนา

นายกฤษณะ รื่นเริง

บก.ข่าวอุบัติเหตุ (คชสีห์นิวส์ 49)

ดูแลหัวข้อข่าวอุบัติเหตุ

นายกฤษฎา ชัยสงคราม

บก.ข่าวบันเทิง (คชสีห์นิวส์ 50)

ดูแลหัวข้อข่าวบันเทิง

นายจำรัส ตุ้มท่าไม้

บก.ข่าวสังคม (คชสีห์นิวส์ 51)

ดูแลหัวข้อข่าวสังคม

นายพิษณุ จันคำ

บก.ข่าวเศรษฐกิจ (คชสีห์นิวส์ 53)

ดูแลหัวข้อข่าวเศรษฐกิจ

นายเกษมสันต์ บัวระพันธ์

บก.ข่าวภูมิภาค (คชสีห์นิวส์ 54)

ดูแลหัวข้อข่าวภูมิภาค

นายบุญส่ง วงค์แสง

บก.ทั่วไป (คชสีห์นิวส์ 55)

ดูแลหัวข้อข่าวทั่วไป