วันอังคาร, พฤษภาคม 30, 2023

วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๖...

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัยแล้วไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เชิญของกินเสี่ยงทาย ๗...

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงศีล...

กองบัญชาการ​ทัพบก​ภาค4​ จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวาย​พระชัยมงคล​ แด่​ สมเด็จ​พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน วันนี้ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.20 น. ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก วรยุทธ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการกองการข่าวกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยน้อมใจร่วมบูชาธรรม...

ในหลวง – ราชินี ทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่างๆ ณ พระราชวังบักกิงแฮม

วันที่ 5 พ.ค. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ลอนดอน ที่ประทับ ไปทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่างๆ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ณ พระราชวังบักกิงแฮม Cr.: ภาพจาก Getty Images และ พระราชวัง Buckingham Palace

สำนักพระ​ราช​วัง​ ขอเชิญชวน​ประชาชน​ร่วม​ลงนาม​ถวายพระพร​ สมเด็จ​พระเจ้า​เธอ​ ​เจ้าฟ้า​ทีปัง​กร​รัศมี​โชติ​ฯเนืองในโอกาส​คล้าย​วัน​ประสูติ​

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ 6 เมษายน 2566 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2566 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร กับทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรง​พระ​กรุณา​โปรดเกล้า​โปรด​กระหม่อม​ พระราชทานพระบรมราโชวาท​แก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรง​พระ​กรุณา​โปรดเกล้า​โปรด​กระหม่อม​ พระราชทานพระบรมราโชวาท​แก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช๒๕๖๖ "... การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต. กล่าวคือ ต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม. จึงขอให้ข้าราชการทุกคน ปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม..." พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โครงการพัฒนาห้องสมุดในเรือนจำ

วานนี้(วันที่ 27 มี.ค.2566 ) เวลา 09.00 น. ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา และเวลา 12.30 น. ที่ เรือนจำกลางชลบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" และทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุด กิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ที่เรือนจำพิเศษพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเรือนจำกลางชลบุรี อำเภอบ้านบึง...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันนี้ (10 มีนาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร โดยมีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระราชวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา วันที่ 2 มีนาคม 2566...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์