วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายทรงพล ขวิชัยขัทคะ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ มร.เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ (UNDP) ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการทำงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) ในระดับท้องถิ่นกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งชาติ (UNDP) โดยประเด็นหารือความร่วมมือเรื่องปัญหาความยากจน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

รฟท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ใช้พื้นที่การรถไฟฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยโพสต์ระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสงร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของจังหวัด ส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบูรณาการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ให้เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าทุ่งสง เสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง...

ปทุมธานี นอภ.คลองหลวงเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.65 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ที่โรงเรียนวัดอู่ข้าว ม. ต.คลองเจ็ด อ.คลองลหวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายประกาศ เณรเถื่อน นายกอบต.คลองเจ็ด นายถนอม พิระขัมม์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ข้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ภ. 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบต.คลองเจ็ด และเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมโครงงการในครั้งนี้นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาด และกำลังทวีความรุนแรง...

อุบลฯกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบูรณาการกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว....

เทศบาลนครอุบลฯ มอบ 2.55 ล้านบาท หนุนทำต้นเทียนและขบวนรำ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธี และตัวแทนชุมชนทำต้นเทียน และสถานศึกษาที่ร่วมขบวนแห่เทียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้ารับมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)  นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวกับไกด์อุบลว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ชาวอุบลฯ ยังมีความรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แม้จะมีเวลาในการเตรียมจัดงานไม่มากนัก แต่ด้วยจิตวิญญาณของคนอุบล...

รมว.พม. ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่หลังถูกไฟไหม้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมที่พักรองรับฟรี 1 เดือน

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.15 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในชุมชน เมื่อวานนี้ พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือชาวชุมชนต่อไป นายจุติ กล่าวว่า...

อุบลฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำกุดโง่ ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน...

อุบลฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสี่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานเกี่ยวข้องและภาคีคอข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่านสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชรานี ซึ่งมีแนวทางดำเนิน ดังนี้ การร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการทำงานแบบบูรณาการและยกระดับสู่วาระจังหวัด เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เป็นกลไกหลักในการขับเอนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การป้องกัน/เฝ้าระวัง กาพัฒนาศักยภาพให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา เป็นต้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่านสื่อในเด็กและยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย...

อุบลฯ เร่งเครื่อง! ประชุมทีมเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำหน้าที่คณะทำงาน ICU จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด...

การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี MUC2022

กำหนดการจัดงาน ​การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี 2565 รับสมัครประกวดวันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2565ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ รอบคัดเลือกวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-15.00 น.(ผ่าน Zoom คนละ 3-5 นาที) เพื่อแนะนำตัว และตอบคำถามจากคณะกรรมการ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับจำนวนผู้สมัคร***ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 คนi นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบ ทั้ง...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools