วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 7.00 น.

0
+ ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.อุทัยธานี (77) กรุงเทพมหานคร (64) และ จ.ปัตตานี (57)+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มลดลง+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,182 ล้าน ลบ.ม. (54%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38,503 ล้าน ลบ.ม. (54%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ...

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 7.00 น.

0
+ ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.เลย (75) จ.อุทัยธานี (67) และ จ.ฉะเชิงเทรา (64)+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มลดลง+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,247 ล้าน ลบ.ม. (54%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38,560...

หน่วย RUSID คณะ ICT อบรม “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สาธิตการบินสำรวจ และกระบวนการสร้างแผนที่จากโดรน

0
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำแผนที่ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานการบินสำรวจ และกระบวนการสร้างแผนที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯภายในกิจกรรมมีวิทยากรจากบริษัท พาลาโดรน ดิสทริบิวชั่น จำกัด มาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ การนำเสนอเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับและน้ำหนักขึ้นบิน พร้อมทั้งสาธิตการบินอากาศยานไร้คนขับ หลังจากนั้นจะเป็นการทำ...

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

0
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการ แผนรังสีวินิจฉัย ห้องคลอด และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมห้อง Anatomy Hall ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ แนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ณ...

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2565

0
+ ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก + ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.พิจิตร (72 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (70 มม.) และจ.พิษณุโลก (67 มม.) + แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มลดลง + ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 44,377 ล้าน ลบ.ม. (54%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่...

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายทรงพล ขวิชัยขัทคะ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ มร.เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ (UNDP) ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการทำงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) ในระดับท้องถิ่นกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งชาติ (UNDP) โดยประเด็นหารือความร่วมมือเรื่องปัญหาความยากจน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

รฟท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ใช้พื้นที่การรถไฟฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยโพสต์ระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสงร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของจังหวัด ส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบูรณาการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ให้เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าทุ่งสง เสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง...

ปทุมธานี นอภ.คลองหลวงเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.65 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ที่โรงเรียนวัดอู่ข้าว ม. ต.คลองเจ็ด อ.คลองลหวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายประกาศ เณรเถื่อน นายกอบต.คลองเจ็ด นายถนอม พิระขัมม์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ข้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ภ. 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบต.คลองเจ็ด และเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมโครงงการในครั้งนี้นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาด และกำลังทวีความรุนแรง...

อุบลฯกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบูรณาการกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว....

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

0
+ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง + ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.อุตรดิตถ์ (151 มม.) จ.เลย (118 มม.) และ จ.สตูล (108 มม.) + พื้นที่แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำหลาก – ดินถล่ม บริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เลย พังงา และนราธิวาส + แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools