วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกท่องเที่ยวผู้ว่าฯ ภาสกร ยกทีมปทุมสืบสานประเพณีรามัญ ส่งข้าวแช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ว่าฯ ภาสกร ยกทีมปทุมสืบสานประเพณีรามัญ ส่งข้าวแช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่
วันนี้ (9 เม.ย.67) เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน จัดขบวนนางรำนำส่งข้าวแช่สงกรานต์ปทุมธานี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ภริยา พร้อมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสถาบันการศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมขบวน ณ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญในจังหวัดปทุมธานี โดยข้าวแช่ เป็นอาหารพื้นบ้านตามประเพณีของชาวรามัญ ซึ่งมีขั้นตอนในการทำอย่างพิถีพิถัน และประเพณีส่งข้าวแช่ให้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลที่เคารพนับถือ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขความเจริญของครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย
คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์