วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567

จังหวัดอุบลฯร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2567 โดยมีพลตรีอัครพล มูลประดับ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ มทบ. 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดย“วันกองทัพไทย” เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และปัจจุบันถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549

“ธงชัยเฉลิมพล” เป็นธงสำหรับใช้เมื่อมีการเสด็จในพระราชพิธีใหญ่ ๆ รวมถึงเมื่อกองทหารจะไปทำสงครามปราบเสี้ยนหนามแผ่นดิน โดยถือว่าเมื่อกองทหารและธงชัยเฉลิมพลไปปรากฏ ณ ที่ใด เสมือนหนึ่งพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในกองทัพทหารนั้นด้วย

ธงชัยเฉลิมพลได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาตามลำดับ จนถึงพ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ กำหนดให้ธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำหน่วยทหารสำหรับพระราชทานแก่กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ สืบมาจนถึงปัจจุบัน.

คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์