วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
หน้าแรกเศรษฐกิจสภาเอสเอ็มอีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสัญจร พร้อมเปิดเวทีสำหรับ SMEs เพื่อสะท้อนปัญหาเเละอุปสรรคที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน

สภาเอสเอ็มอีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสัญจร พร้อมเปิดเวทีสำหรับ SMEs เพื่อสะท้อนปัญหาเเละอุปสรรคที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาเอสเอ็มอี ร่วมกับบริษัท ดิจิวิว​ แอดเวอร์ไทซิ่ง​ กรุ๊ป​ จำกัด เปิดการดูงานสัญจร ณ ศูนย์นิทรรศการเเละเเละการประชุม ไบเทค บางนาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์ ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา และคุณอนุชิต ธูปเหลือง ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสภาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เข้าร่วมกิจกรรมเเละเเสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ให้กับ SMEs พร้อมกับประธานสภาเอสเอ็มอีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณธฤษณุ ขจรโกวิทย์ และคุณสมศักดิ์ งามสมเกล้า ประธานสภาเอสเอ็มอีภาคกลาง

ประเด็นปัญหาของ SMEs ที่กำลังเผชิญอยู่ภายในจังหวัดต่างๆ เเละต้องการให้ประธานสภาเอสเอ็มอีเร่งเเก้ไขในเเต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุน SMEs ให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

แบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ได้เเก่

ด้านการตลาด

ขาดองค์ความรู้รื่องมาตรฐานสินค้าในตลาดต่างๆ

ขาดศักยภาพในการนำเข้าวัตถุดิบเเละส่งออกผลิตภัณฑ์

ขาดความรู้ด้านการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์

เงินทุน

ขาดเเหล่งทุนเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์รวม

ขาดเเหล่งทุนเพื่อนำมาศึกษาเเละวิจัยผลิตภัณฑ์ให้เเตกต่างจากคู่เเข่ง

ความสามารถของ SMEs

ขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์

Know – How

การดำเนินการผลิตให้ได้ต้นนทุนที่คุ้มค่าต่อรอบ

การพัฒนาแผนธุรกิจ ในยุค BCG

แผนพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองผลิตภัณฑ์ยังคงมีราคาสูงสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมเเละย่อย

ความโปร่งใสและขั้นตอนการดำเนินงาน

ปัญหาแก๊งอาจญากรรมออนไลน์

ปัญหาทั้ง 4 ประการนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการให้สภาเอสเอ็มอี ช่วยเป็นกระบอกเสียง (Voice of SMEs) เพื่อส่งต่อให้ภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงิน ดูเเลผู้ประกอบการรายย่อยอย่างจริงจังเเละต้องการให้ร่วมส่งเสริม พรบ.สำหรับสภาเอสเอ็มอี เพื่อส่งเสริมเเละผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อได้อย่างยั่งยืน

ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาเอสเอ็มอี ได้แต่งตั้ง นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธานเอสเอ็มอีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานโครงการพิเศษในกิจกรรม TIF &FOOD PACK ASIA 2023 นำเครื่อข่ายสมาชิกจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมโครงการพิเศษครั้งนี้ เพื่อให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย เกิดการเชื่อมโยง สนับสนุน และดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาเอสเอ็มอี อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการเชิญชวนสมาชิกและประธานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดนนทบุรี อยุธยา นครราชสีมา บุรีรัมย์ ฯลฯ เข้าร่วมการเยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมทำ Business Matching ในงาน

การนำสมาชิกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงโอกาส เปิดโลกทัศน์ เตรียมพร้อมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงไลน์ผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อสามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารสภาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมไทยได้ที่ Website และ Facebook เเละ Youtube

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์