วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
หน้าแรกสมาพันธ์คชสีห์ตอบโต้ภัยพิบัติ“สำนักข่าวคชสีห์นิวส์” เปิดลงทะเบียนสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

“สำนักข่าวคชสีห์นิวส์” เปิดลงทะเบียนสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

-

กดเพื่อฟังข่าวนี้

บริษัท มหามงคล เทเลคอม 2020 จำกัด เปิดรับสมัครนักข่าวและช่างภาพ จิตอาสา หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

ปิดการรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2566

ศูนย์วิทบุคชสีห์

ข้อกำหนดการเป็นผู้สื่อข่าว สำนักข่าวคชสีห์นิวส์ ผู้สื่อข่าว หรือ ช่างภาพ ค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

1.1 บัตรผู้สื่อข่าวสำนักข่าวคชสีห์นิวส์

1.2 นามเรียกขาน “คชสีห์นิวส์ xxx”

1.3 ค่าจัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกฟอร์มสมัคร (รอการตรวจสอบข้อมูล)

2. ชำระเงินและแจ้งชำระเงิน

นายสุรเดช ฤกษ์งาม ธ. ไทยพาณิชย์  เลขที่ 232-244022-1

3. ส่งเอกสารมาที่ กองบรรณาธิการสำนักข่าวคชสีห์

กองบรรณาธิการสำนักข่าวคชสีห์

บริษัท มหามงคลเทเลคอม 2020 จำกัด

เลขที่ 1107 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร. 094-858-8181 นายสุรเดช ฤกษ์งาม บรรณาธิการบริหาร (คชสีห์นิวส์ 2)

3.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียว)

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

3.3 ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

3.4 รูปถ่าย ขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปภาพสุภาพเท่านั้น สูทหรือชุดข้าราชการ)

ลงทะเบียนการสมัครผู้สื่อข่าวและช่างภาพ ประจำปี 2566 ได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้หรือลิงค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/xy11DbiUzizRXHvX9

ปิดการรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2566

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์