วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
หน้าแรกทั่วไปศาลจังหวัดนครปฐมจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

ศาลจังหวัดนครปฐมจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

-

กดเพื่อฟังข่าวนี้

 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดนครปฐม นายสรศักดิ์  จันเกษม  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ได้เวียนมาบรรจบครบ 102 ปี โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง ผู้บริหารหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทหาร ตำรวจ ส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงวางรากฐานกิจการศาล และปฏิรูประบบกฎหมายไทย ซึ่งนักกฎหมายต่างพากันถวายพระนามแด่พระองค์ท่านว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ได้เวียนมาบรรจบครบ 102 ปี ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประสูติแก่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ทรงมีผลงานทางกฎหมาย อาทิ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างๆ ให้เป็นระบบใหม่ มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งทรงเป็นคณะกรรมการตรวจชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการจนสำเร็จเป็นกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งถือเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก และทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และเรียกวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่า “วันรพี”

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์