วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกภูมิภาค“รัฐ ราษฎร์ ร่วมแรงใจ ผสมงาน ผสานใจ ร่วมกัน เจริญสามัคคีธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน”

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมแรงใจ ผสมงาน ผสานใจ ร่วมกัน เจริญสามัคคีธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน”

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 10 มิ.ย.2567 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมจัดทำฝายชั่วคราว เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด สำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2562 ให้คงอยู่ในสภาพที่ใสสะอาด พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพระราชพิธีสำคัญ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 108 แห่ง จากทั่วประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

แหล่งต้นน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานของจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสาขามากมาย เช่น ห้วยบางทราย ห้วยบังอี่ ห้วยมุก และห้วยตาเปอะ ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัด จึงถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญและยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวจังหวัดมุกดาหารได้ใช้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ จึงเชื่อได้ว่าแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งที่สมบูรณ์ สะอาด และศักดิ์สิทธิ์ โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายอำเภอคำชะอี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อำเภอคำชะอี เพื่อเตรียมการในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระครูวิเวกธรรมธารี (ครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี ให้ความเมตตาร่วมลงพื้นที่ด้วย โดยจากการลงพื้นที่ทำให้พบว่า บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมมีความตื้นเขิน จึงได้หาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการร่วมกันจัดทำฝายในครั้งนี้ 

กองสารนิเทศ สป.มท. 

 

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์