วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021

ที่ปรึกษา

นายชัยวัฒน์ ธนะเลิศพันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 24)

นายอนุวรรตน์ ภูมิมาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 59)

นายอุเทน อินอ้าย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายก​สมาคม​สมาพันธ์​นักข่าว​(ประเทศไทย)​

นายสมชาย สุดเสนาะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ว่าที่ ร.อ.วรกร วงศ์ไพบูลย์บูรพา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 122)

นายชาตรี ศรีเสริม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ 123)

พ.ต.อ.ฐาณาพัฒน์ ชาครจิรเกียรติ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V020)

นายสุทธิชัย สายเย็น

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (คชสีห์นิวส์ V022)