วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021

เด็กชายปัญจพล เครื่องคำ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร (คชสีห์นิวส์101)

นายศุภสิทธิ์ เมืองประเทศ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร (คชสีห์นิวส์102)

นายพีระภัทร เชื้อทอง

เจ้าหน้าที่สื่อสารและแอดมินเว็บไซต์ (คชสีห์นิวส์103)