วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกโควิด 19ศบค.แถลงล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 ห้างร้านเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม

ศบค.แถลงล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 ห้างร้านเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม

ฟังบทความข่าว

ศบค.มีมติล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่ 3 ทุ่ม-ตี 4 ห้างร้านให้เปิดได้ถึงเวลา 2 ทุ่ม

วันนี้ (9 ก.ค.) หลังจากที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งเริ่มประชุมกันมาตั้งแต่ 10.00 น. มีการหารือกันอย่างเคร่งเครียด โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อกำหนดที่ประกาศบังคับใช้

ล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ ศปก.สธ. เสนอ ดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (คงเดิม)
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 19 จังหวัด)
พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 16 จังหวัด)
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด (ลดลง 39 จังหวัด)

การปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

  1. จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด

กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work from Home ให้มากที่สุด
ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการในห้วงเวลา 21.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

  1. ให้บุคคลงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 5
คชสีห์นิวส์ 5https://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการไอที

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools