วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกพระราชสำนักในหลวง พระราชินี ทรงติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้ รง.หมิงตี้ พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

ในหลวง พระราชินี ทรงติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้ รง.หมิงตี้ พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

ฟังบทความข่าว

ในหลวง พระราชินี ทรงติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้ รง.หมิงตี้ พระราชทานถุงยังชีพราษฎรได้รับผลกระทบวันที่ 7 กรกฎาคม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับทรงติดตามสถานการณ์การเกิดไฟไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบแก่ราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ในพื้นที่อำเภอบางพลี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 200 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอบางพลี และตัวแทนหัวหน้าศูนย์อพยพซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด (โดยถุงพระราชทานบางส่วนได้มอบให้แก่ประชาชนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม 1,992 ถุง) กับมอบเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร จิตอาสาดับเพลิง ตลอดจนหน่วยงานส่วนต่างๆได้ทราบในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขลักษณะอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาพักที่ศูนย์อพยพ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทีมาปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์อพยพวัดบางพลีใหญ่กลาง และศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ อำเภอบางพลี ซึ่งจัดให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว โดยได้มอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ตัวแทนประชาชนที่มาพักที่ศูนย์ ฯ และเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ต่อไปขอบคุณเพจ พระลาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools