วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นUBON BIO ETHANOL พบสื่อมวลชน เปิดทิศทางธุรกิจ 2567 ใช้นวัตกรรมเดินเกมรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานและอาหารแห่งอนาคต

UBON BIO ETHANOL พบสื่อมวลชน เปิดทิศทางธุรกิจ 2567 ใช้นวัตกรรมเดินเกมรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานและอาหารแห่งอนาคต

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น โอชิเน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (Oshinei Ubon) นางสาวสุรียศ โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) “UBC” เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจของอุบลไบโอเอทานอล ในปี 2567

ยังคงมีความท้าทายทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่คาดว่าจะยังชะลอตัว ประกอบกับความท้าทายจากราคาวัตถุดิบมันสำปะหลัง อยู่ในระดับสูงจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่คาดจะลดลงจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนท่อนพันธุ์และการระบาดของโรคพืช  UBE Group

ยังเดินหน้าตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจ  “UBEYOND” ด้วยการปรับกระบวนทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและตอบโจทย์เทรนต์การใช้พลังงานสะอาดและการบริโภคเพื่อสุขภาพของตลาดโลกโดยใช้นวัตกรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและผลิตภัณฑ์ทางอาหาร ใน 3 ด้าน ดังนี้ ประกอบด้วย

1) การรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและการวางเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม และการเปิดตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เดินหน้าทำตลาดในประเทศผ่านผลิตภัณฑ์ทาสุโกะ (Tasuko) อย่างต่อเนื่อง

2) แผนการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรการด้วยระบบชลประทานให้เกษตรกรการใช้งานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการปลูกมันสำปะหลังรวมถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการจัดตั้งเครือข่ายลานมัน
เพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต

 3) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะมาต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเดิม หรือการสร้างการเติบโตใหม่ในอนาคต รวมถึงความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน ทั้งการควบคุมต้นทุน และการใช้กลยุทธ์ DigitalTransformation
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์