วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
หน้าแรกพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษาศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘สิงห์ เทรนด์’ บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘สิงห์ เทรนด์’ บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.6621/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ระบุว่า ด้วย นายธนากร เจือกุนทร ผู้ชำระบัญชี ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางร้องขอให้ บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้ หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่ง พ.ร.บล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในดีนี้จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใด้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ทำธุรกิจด้านเสื้อผ้าแฟชั่น เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท.

แหล่งที่มามติชนออนไลน์
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์