วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกการเมืองถ่ายทอดสด "ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก

ถ่ายทอดสด “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

หมายกำหนดการ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ที่อาคาร ในเวลา 17.00 น. วันนี้-พร้อมเปิดขั้นตอน การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาอีก 2 ตำแหน่ง ในวันที่ 4 ก.ค.2566 

วันที่ 3 ก.ค. 2566 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เคยเปิดเผยถึงหมายกำหนดการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในวันนี้ (3 ก.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.

หมายกำหนดการเป็นดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรีฯ

เวลา 17.00 น. เสด็จฯ ถึงอาคารรัฐสภา (บริเวณลานสะพานปลาอานนท์) (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และทําหน้าที่ประธานรัฐสภานางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ เสด็จ
เสด็จขึ้นชั้น 11 (โดยลิฟต์)
เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย
เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องประชุมฯ
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จขึ้นบนเวที (โดยบันได)
ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์
มีพระราชดํารัสเปิดประชุมรัฐสภา จบแล้ว
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จลงจากเวที
เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย
เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)
เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา)
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากอาคารรัฐสภา กลับ
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0015/ผ1 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 แจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปแล้วนั้น

ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย
1. การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

เปิดขั้นตอนเลือกประธานสภา และรองประธานสภา อีก 2 ตำแหน่ง

ขณะที่ ในวันที่ 4 ก.ค.66 ซึ่งจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คน นั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดเตรียมห้องประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยประเมินเวลาในการประชุมเพื่อเลือกทั้ง 3 ตำแหน่งจะใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง ขั้นตอนมีดังนี้

กรณีเสนอชื่อเดียวไร้คู่แข่ง
1. เปิดให้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรอง 20 คน
2. เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์
หากเสนอชื่อเดียวไม่ต้องลงคะแนน ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นประธานสภาฯ

กรณีเสนอหลายชื่อมีคู่ชิง
1. เปิดให้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรอง 20 คน
2. เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์
3. เปิดให้ลงมติ
– คัดเลือกกรรมการตรวจนับคะแนน
– ลงคะแนนโดยวิธีลับเข้าคูหา
– ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงคะแนน ครั้งละ 20 คน (ลำดับเข้าใช้สิทธิเรียงตามตัวอักษร ไม่ประกาศชื่อ)
– ให้สมาชิกเขียนชื่อบุคคลที่ต้องเลือก ลงในกระดาษแล้วใส่ซองสีน้ำตาล ก่อนหย่อนกล่องใส
– เมื่อลงคะแนนครบแล้ว ให้ตรวจนับคะแนน โดยผลจะขึ้นจอทันที
– เมื่อนับครบจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก
– นำบัตรไปทำลาย ตามข้อบังคับการประชุม

ทั้งนี้ ขั้นตอนเลือกรองประธานสภาฯ อีก 2 คน ทำเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ

แหล่งที่มาไทยรัฐออนไลน์
คชสีห์นิวส์17
คชสีห์นิวส์17http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์