พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จังหวัดยะลา

42
กดเพื่อฟังข่าวนี้

 

พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จังหวัดยะลา

พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสบูดูปรุงรส ซึ่งใช้แหล่งวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ แก่กลุ่มเครือข่ายพี่น้องในชุมชนพื้นที่

โดยมี น.ส. ปาลิตา ลิมป์ไตรรัตน์ ประธานกลุ่ม/ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคำตอบอยู่ที่ตำบล จังหวัดยะลา และ เจ้าหน้าทีกอ.รมน.จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ เมื่อ.รมน.จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๖

#Sherlock Holmes…