ภาระ​กิจ!!!! นายกสมาคม​สันนิบาต​เสรีชน​แห่ง​ประเทศไทย​

71
กดเพื่อฟังข่าวนี้

วันนี้​13พฤษภาคม​66
อาจารย์​วัน​อับ​ดุล​เลาะ​ฮ​์​ ห​ล๊​ะ​ติ​ห​มะ
นายก​สมาคม​สันนิบาต​เสรีชน​แห่ง​ประเทศไทย​
ได้ไปให้ความรู้เรื่องปัญหาการไฟฟ้า กับสมาชิก สหกรณ์อิสลาม อัล-ฮูดา อ.สะเดา จ.สงขลา ในโอกาสประชุมสามัญประจำปี 2565 ณ สหกรณ์การเกษตร อ.สะเดา สาขา คลองแงะ
เครดิต​ภาพ​และ​ข้อมูล
ขอ​ขอบคุณ
อาจารย์​วันอั​บ​ดุล​เลาะ​ฮ​์​ ห​ล๊​ะ​ติ​ห​มะ
นายก​สมาคม​สันนิบาต​เสรีชน​แห่ง​ประเทศไทย