วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกการเมือง"ดาวเทียม" ชีวิตดีได้ต้องไม่โกง

“ดาวเทียม” ชีวิตดีได้ต้องไม่โกง

ฟังบทความข่าว

อดีต กก.ติดตามประเมินผล กสทช. ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ , ฐากร อดีตเลขาฯ กสทช และ กทค. ออกใบอนุญาตดาวเทียมไทยคมโดยมิชอบ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นนทบุรี นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีต กก.ติดตามประเมินผล กสทช. เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตดาวเทียมให้กับบริษัทไทยคม จำกัด มหาชน ว่าอาจจะมีพฤติการณ์ที่จะส่อไปในทางทุจริตและทำให้ประเทศชาติเสียหาย โดยมาร้องให้ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อม ครม.ชุดนั้น รวมทั้งสำนักงาน กสทช. ที่ประกอบด้วย เลขาธิการฯ รอง เลขาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อดูแลรับผิดชอบในช่วงเวลานั้น และ กทค.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
ตนมายื่นร้องในวันนี้ในฐานะส่วนตัว ซึ่งตนได้ทำหน้าที่กรรมการติดตามประเมินผล กสทช เมื่อช่วงปี 2556-2559 เคยได้ข้อมูลในลักษณะนี้มาแล้ว เคยตั้งประเด็นอยู่ในรายงานประจำปี แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองชี้แจงว่าเป็นอย่างไร ติดต่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นในภายหลังก็เลยนำมายื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตนายกฯ และ ครม.ชุดนั้นในวันนี้
หลักฐานที่นำมายื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบวันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการประชุม กทค. และเรื่องใบอนุญาต เพื่อแสดงให้เห็นปัญหา 3 ประการ คือ 1.กระบวนการออกใบอนุญาตว่าถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการทางกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอ่านในรายงานการประชุมดูแล้วน่าจะไม่ครบถ้วน 2.เงื่อนไขใบอนุญาตที่ให้ไว้ถึง พ.ศ.2575 เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิในสัญญาสัมปทานเดิมที่มีอยู่ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 10 ก.ย.2664 นี้ 3. สำนักงาน กสทช ที่มีหน้าที่เสนอข้อมูลวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ การกำกับดูแลเงื่อนไขใบอนุญาตต่างๆ ที่ออกมาเกี่ยวกับดาวเทียมได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

โดยมี นายมงคล วุฒินิมิต ผอ สำนักงานบริหารงานกลาง ป.ป.ช.เป็นผู้รับเรื่องไว้เสนอคณะกรรมการ ปปช.ตรวจสอบต่อไป 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools