“จัดวิทยากร” แนะนำ​ให้ความรู้​การช่วยเหลือผู้​ป่วยฉุกเฉิน​ขั้นพื้นฐาน​

52
กดเพื่อฟังข่าวนี้

วันที่ 22/03/2566

เวลา 08.00-11.00น.

ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับ

-สาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ส.ส.จ.)

-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ส.พ.ฉ.)

-มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์(มพฉ)

-โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฏร์

-บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดวิทยากร แนะนำให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR & AED และ ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส)
ณ.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จำนวน 30คน