ผู้ว่าเมืองคอนฯเป็น​ประธาน​มอบโล่ประกาศ​เกียรติคุณ​ให้แก่ศูนย์​อปพร.ดีเด่นประจำปี2566

94
กดเพื่อฟังข่าวนี้

ผู้ว่าเมืองนครฯ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2566 และอ่านสารของผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566

 วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน ซึ่งประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2566 และอ่านสารของผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณพี่น้อง อปพร. ที่เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาตลอด ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายจากภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนในทุกพื้นที่ ด้วยความเสียสละโดยมิได้คำนึงถึงอันตราย หรือผลตอบแทนใดๆ นับเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และตระหนักถึงความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ขอบคุณภาพข่าว/เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คชสีห์นิวส์ 435 รายงาน