นิรโทษ​กรรม”อาวุธ​ปืน” เปิดโอกาส​ให้ขึ้นทะเบียน​

481
กดเพื่อฟังข่าวนี้

???????? นิรโทษกรรม “อาวุธปืน” เปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียน – ส่งมอบ ภายใน 180 วัน โดยไม่ต้องรับโทษ
.
ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งเป็นการกำหนดให้ บุคคลที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวไปขอรับอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ให้ถูกกฎหมาย ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยไม่ต้องรับโทษ
.
และ บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำลายสูง เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้นำไปมอบแก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุด ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ โดยไม่ต้องรับโทษ
.
หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

????Website : www.prd.go.th
????Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
????YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์