วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกศูนย์วิทยุคชสีห์"หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด" นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม สอนปฐมพยาบาล ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ลดความสูญเสีย

“หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม สอนปฐมพยาบาล ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ลดความสูญเสีย

ฟังบทความข่าว

คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ BEAT CPR TRAINING CENTER ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในการอบรมครั้งนี้มีคุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ คุณณัฐนี เหลื่อมศรี คุณมนสิการ สำราญสำรวจกิจ คุณวัชรี แก้วแสงเอก คุณชนาพร ไกรทอง กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน

การอบรมในรุ่นที่1 นี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 45 คน จากสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจ บชน. สอท. สตม. บช.ตชด. บช.ปส. บช.ทท. รร. นรต. โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ( CPR & AED ) การฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหาร หรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ

หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” รุ่นที่ 1 จัดเวิร์กชอป ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงใช้เวลา 6 ชั่วโมง จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 45 คน รวม 135 คน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจาก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์