วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เร่งแก้ไขปัญหาแม่น้ำลำคลอง เปิดกิจกรรม Kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในคลองน้ำอ้อม หนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ

จังหวัดปทุมธานี เร่งแก้ไขปัญหาแม่น้ำลำคลอง เปิดกิจกรรม Kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในคลองน้ำอ้อม หนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ

ฟังบทความข่าว

วันนี้ (15 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 ณ คลองน้ำอ้อม บริเวณใต้ทางด่วนเชียงราก (เยื้องวัดดาวเรือง) โดยมี ปลัดจังหวัดปทุมธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายอำเภอสามโคก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชที่แพร่พันธุ์ในแหล่งต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การประกอบอาชีพของประชาชน การระบายน้ำ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ทุกหน่วยงาน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สมาชิกชมรมคนริมน้ำ และจิตอาสาพระราชทานทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชได้อย่างยั่งยืน ให้แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ ของปทุมธานี อยู่คู่กับหมู่บ้านและชุมชนตลอดไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของจังหวัดปทุมธานีในการผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนตลอดสองฝั่งคลอง นอกจากนี้ผักตบชวาที่เก็บได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและท้องถิ่นยังได้นำมาทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการเกษตรอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์