วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรี 121 ปี

จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรี 121 ปี

ฟังบทความข่าว

วันนี้ (13 มี.ค. 66) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญญบุรี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบูรี 121 ปี โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอธัญบุรี เข้าร่วมพิธี

การจัดพิธีในครั้งนี้ ด้วยอำเภอธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองบริเวณทุ่งหลวงรังสิต จากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจรดแม่น้ำนครนายก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “คลองรังสิต (รังสฤษฏ์) ประยูรศักดิ์” และต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะทุ่งรังสิตขึ้นเป็นเมืองใหม่ ชื่อ “ธัญญบูรี” มีความหมายว่า เมืองข้าว โดยนับจากวันนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม 121 ปี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์