วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

International AEMT Program.

ฟังบทความข่าว

Duration: 260 hours of Didactic learning approach.

Commence Date: September 2023

Pre-requisite:

To show proof of completion of the International EMT Program.

Proof of EMT transcript is needed.

Interested EMT participants with local certification are required to take an OSCE assessment before acceptance.

หลักสูตร AEMT ระดับสากล

ระยะเวลา: 260 ชั่วโมงการเรียนแบบเจาะลึก

เริ่ม: กันยายน 2023

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้ผ่านการเรียน EMT ในระดับสากลมาแล้ว

พร้อมแสดงเอกสารใบประกอบผลการเรียนและใบสำเร็จหลักสูตร(Transcript)

-ผู้สนใจที่ผ่านการเรียน EMT หลักสูตรภายในประเทศไทย จะต้องเข้ารับการทดสอบ OSCE Assessment และต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เท่านั้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์