วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกทั่วไป🛡จังหวัดสงขลามี จำนวนหมู่บ้านสีฟ้า (ปลอดเชื้อโควิด-19) จำนวน 651 แห่ง

🛡จังหวัดสงขลามี จำนวนหมู่บ้านสีฟ้า (ปลอดเชื้อโควิด-19) จำนวน 651 แห่ง

ฟังบทความข่าว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้ว่าฯ จ.สงขลา มอบธงฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้า” และร่วมมอบถุงยังชีพของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบธงฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้า” และการมอบถุงยังชีพของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผ่านนายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ในการนำไปส่งมอบต่อให้กับหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเน้นย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความรุนแรงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และมีนโยบายให้มี “หมู่บ้านสีฟ้า” ที่ประชาชนช่วยเหลือ และแบ่งปันดูแลซึ่งกันและกัน และร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในหมู่บ้านด้วยการขับเคลื่อนของหมู่บ้านเองนั้น

จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตามแนวทางที่กำหนด โดยให้ทุกอำเภอทั้ง 16 อำเภอ พิจารณาประเมินหมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อมอบธงสัญลักษณ์ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้า” และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้หมู่บ้านปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดไป

โอกาสเดียวกันนี้ ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสงขลา จัดหาถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง โดยจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการจัดหาถุงยังชีพ จำนวน 1,295 ชุด ซึ่งภายในถุงประกอบด้วย ปลากระป๋อง, แคปซูลฟ้าทะลายโจร, นมถั่วเหลือง, หน้ากากอนามัย, ขนม, ข้าวสาร, เครื่องดื่มธัญพืช และแอลกอฮอล์ขวดปั๊ม เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสงขลา จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 21 หมู่บ้าน
 2. อำเภอหาดใหญ่ จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 31 หมู่บ้าน
 3. อำเภอสะเดา จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 25 หมู่บ้าน
 4. อำเภอจะนะ จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 96 หมู่บ้าน
 5. อำเภอเทพา จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 43 หมู่บ้าน
 6. อำเภอนาทวี จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 81 หมู่บ้าน
 7. อำเภอสะบ้าย้อย จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 40 หมู่บ้าน
 8. อำเภอระโนด จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 67 หมู่บ้าน
 9. อำเภอรัตภูมิ จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 21 หมู่บ้าน
 10. อำเภอสทิงพระ จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 19 หมู่บ้าน
 11. อำเภอสิงหนคร จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 40 หมู่บ้าน
 12. อำเภอควนเนียง จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 42 หมู่บ้าน
 13. อำเภอบางกล่ำ จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 9 หมู่บ้าน
 14. อำเภอนาหม่อม จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 11 หมู่บ้าน
 15. อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 16 หมู่บ้าน
 16. อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ 22 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณทุกอำเภอ ทุกชุมชน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง พร้อมเน้นย้ำให้อัพเดทสถานการณ์กันทุกวัน มีการพูดคุยในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย มาตรการต่างๆ ทั้งร้านอาหาร เคอร์ฟิว พื้นที่เสี่ยงห้ามเข้า การตั้งด่านคัดกรอง เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันโควิด-19 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เช่น การลงพื้นที่ในการทำประชาคม การสร้างความเข้าใจในการจัดตั้ง CI หรือ Community Isolation ในผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เพื่อช่วยลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล ช่วยผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลาง และรุนแรงหรือกลุ่มสีเหลือง สีแดงได้รับการดูแลเต็มที่ โดยขอให้ประสานข้อมูลในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างรอบด้าน เช่น การฉีดวัคซีนในพื้นที่ CI, ประเด็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9640000078776

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

กฤษฎา ชัยสงคราม
กฤษฎา ชัยสงคราม
บรรณาธิการข่าวบันเทิง

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools