วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
หน้าแรกเศรษฐกิจ"ประธานสภาเอสเอ็มอี" ขานรับ นโยบายการค้าชายแดน ขยายสุรินทร์โมเดลต่อเนื่องเฟสที่ 3 ณ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

“ประธานสภาเอสเอ็มอี” ขานรับ นโยบายการค้าชายแดน ขยายสุรินทร์โมเดลต่อเนื่องเฟสที่ 3 ณ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ฟังบทความข่าว

ดร.ศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาเอสเอ็มอี พร้อมด้วย คุณธฤษณุ ขจรโกวิท ประธานสภาเอสเอ็มอีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจับมือภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังเดินหน้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 สภาเอสเอ็มอี นำโดย ท่านประธาน ดร.ศุภชัย แก้วศิริ นำทีมเข้ารายงานความคืบหน้าเเละชี้เเจงผลการดำเนินงานโครงการสุรินทร์โมเดล เฟส 2 ต่อ ท่านคนึงนิจ ทยายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 พร้อมกล่าวถึงแผนเเละนโยบายในการทำงาน เพื่อสนับสนุน SMEs จังหวัดนครราชสีมาเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งวางแผนว่าด้วยเรื่องการพัฒนา SMEs บ่มเพาะองค์ความรู้ที่ศูนย์พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อต่อยอดความสำเร็จต่อเนื่องไปยังกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานกับ ท่านฉาย ทองละมุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ท่านประภาวดี มีนาเขตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเเละผู้ประกอบการ ท่านกิรพงษ์ ปัญญาเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เเละแผนงานภูมิภาค เเละท่านสุขสันต์ ชัยชนะ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ส่งเสริม SMEs ดีพร้อม เพื่อผลักดัน SMEs ให้เติบโตอย่างเเข็งเเรง อาทิ ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village) สร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่เพื่อสร้างไทยยั่งยืน (DIPROMPT Heroes) การส่งเสริมการผู้ประกอบการเข้าสู่ E-Commerce การนำองค์ความรู้เเละเครื่องมือด้าน Logistics มาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร การพัฒนา System Integrator เชื่อมโยง S-Curve กับ SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล เเละปัญญาประดิษฐ์ ยกระดับ SMEs 4.0 เเละปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณ เเละติดตามข่าวสารได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์