วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกโควิด 19กรุงเทพมหานครนัดฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกลุ่ม 16-31 ส.ค. ฉีดวันที่ 25-27 ส.ค.นี้

กรุงเทพมหานครนัดฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกลุ่ม 16-31 ส.ค. ฉีดวันที่ 25-27 ส.ค.นี้

ฟังบทความข่าว

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย Safe Bangkok ผู้มีคิวนัดเดิมวันที่ 16 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25 ถึง 27 สิงหาคม 2564


          ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ให้บริการวัคซีน AstraZeneca แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 


-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวทางโทรศัพท์ สามารถเข้ารับวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ”


-หญิงตั้งครรภ์ สามารถ walk-in เข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง ในวันที่ 25 ถึง 27 สิงหาคม 2564 (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1516)


-ผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 59 ปี ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ได้คิวฉีดวัคซีนเดิมรอบวันที่ 16 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 25 ถึง 27 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังนี้


     คิวฉีดเดิม 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564 คิวฉีดใหม่ 25 สิงหาคม 2564


     คิวฉีดเดิม 21 ถึง 25 สิงหาคม 2564 คิวฉีดใหม่ 26 สิงหาคม 2564


     คิวฉีดเดิม 26 ถึง 31 สิงหาคม 2564 คิวฉีดใหม่ 27 สิงหาคม 2564


          โดยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 25 แห่ง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในเวลาเดิม


          สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนวัคซีน “ไทยร่วมใจ” โทร. 1516

.

.

แหล่งที่มา : JS100

เขียนข่าวโดย : ธนกฤต ซึ้งพรจินดา

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 52
คชสีห์นิวส์ 52
บรรณาธิการข่าวกีฬา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools