วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคผู้ว่าฯเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์

ผู้ว่าฯเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์

ฟังบทความข่าว

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนผาน้อยวิทยา ต.ผาน้อย อ. วังสะพุง จ. เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Communit lsolation) และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี หัวหน้า ส่วนราชการ ใ้ห้การต้อนรับ และรายงานความคืบหน้าเรื่องสถานที่ Community lsolation (การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน)

สำหรับโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม มีจำนวน เตียง 24 เตียง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5-20 ส.ค. 2564 มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 22 คน รักษาหายแล้ว 15 ราย ปัจจุบันแอดมินที่ โรงพยาบาล 3 ราย คงเหลือผู้ป่วย 4 ราย (ชาย 2 ราย หญิง 2 ราย ) คงเหลือเตียง 20 เตียง และ รพ.สต. นาดอกไม้ มีผู้ป่วย (Community lsolation) 17 ราย กลับบ้านแล้ว 3 ราย local Quarantine 4 ราย กลับบ้าน 2 ราย บ้านนาดอกไม้ 21 ราย บ้านเมืองแบ่ง 11 ราย รวม 32 ราย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สามารถเข้าบริการในสถานที่ Community lsolation ได้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว) ที่ยังอยู่ในระว่างการรอเตียง และกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUl)

ขอบคุณแหล่งข่าว : http://www.newsloeionline.com

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 54
คชสีห์นิวส์ 54http://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools