กรมอนามัย ชวนคนไทย “ยกระดับการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ในครอบครัว”

311
กดเพื่อฟังข่าวนี้

กรมอนามัย ชวนคนไทย “ยกระดับการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ในครอบครัว” • สมาชิกภายในบ้านควรประเมินความเสี่ยงผ่าน “ไทยเซฟไทย” ของกรมอนามัย• หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ควรมีการตรวจด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองเบื้องต้น• ขอให้ทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในบ้านเพิ่มมากขึ้น และสวมให้ถูกวิธี เมื่อทำกิจกรรมใกล้ชิดกัน• สวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน• ปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างต่อเนื่อง เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว ลดการออกไปสถานที่เสี่ยงนอกบ้าน หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ• งดการกินอาหารร่วมกันไปอีกระยะหนึ่งhttps://www.bmnhos.com/en/public-relations/2013-03-10-17-45-16/7766-กรมอนามัย-ชวน-‘สวมหน้ากากภายในบ้าน-คัดกรองด้วย-atk’-ยกระดับป้องกันโควิดขั้นสูงสุดในครอบครัว