วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกการเมืองนายกฯสั่งจัดหาชุดตรวจ ATK ต้องได้รับการรับรองจาก WHO และ อย.โดย :

นายกฯสั่งจัดหาชุดตรวจ ATK ต้องได้รับการรับรองจาก WHO และ อย.โดย :

ฟังบทความข่าว

นายกฯ สั่ง ศปก.สธ. จัดหาชุดตรวจโควิดแบบ ATK ต้องผ่านการรับรองจาก อย. มีคุณภาพมาตรฐานสากล และได้รับการรองจาก WHO ย้ำผลตรวจต้องแม่นยำ-จัดส่งให้ได้ตามกำหนดเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 โดยระบุตอนหนึ่งถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาในการดำเนินงานโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ ดังนี้

-การเร่งรัดการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาฉีดโดยเร็วที่สุด

-การค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อเชิงรุก และนำผู้ป่วยทุกคนเข้าระบบการรักษา รวมถึงให้ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าถึงยาโดยเร็วที่สุด โดยให้จัดระบบการส่งยาให้ถึงบ้านผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด ด้วยการระดมเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งยารักษาโรคโควิด – 19 โดยอาจจัดหาด้วยวิธีการจ้างงาน ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาที่มีประกาศห้ามออกนอกเคหสถานได้

-การจัดหาสถานที่กักตัวให้เพียงพอ ทั้งในประเภท Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) รวมถึงสถานกักตัวสำหรับแรงงานในโรงงานต่าง ๆ ให้เพียงพอทุกพื้นที่

-การหาช่องทางส่งยารักษาโรคโควิด – 19 ให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน HI และ CI ได้รับโดยเร็วที่สุด และใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) โดยเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในระบบ HI หากได้สื่อสารทางโทรศัพท์กับแพทย์/พยาบาล จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

-การติดตามการวิจัยสูตรยาต่าง ๆ ของไทย และการเร่งดำเนินการให้ผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวเข้าถึงยาได้กว้างขวางที่สุด

-การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit: ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

-การจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นให้ผู้ป่วยติดเชื้อและประชาชนที่ด้อยโอกาส รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของทั้งผู้ป่วยและผู้สูญเสียคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว

ขอบคุณข้อมูล isranews.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools