วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกทั่วไปป.ป.ส. ร่วม อย. เผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท

ป.ป.ส. ร่วม อย. เผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท

ฟังบทความข่าว

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 53 น้ำหนัก รวมกว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ โดยมี ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในการทำลายยาเสพติดครั้งนี้ ใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการทำลายที่ทันสมัยมั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย

เภสัชกรมรกต จรูญวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิต้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ต้านสาธารณสุข เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดของกลาง ณ ลังยาเสพติดของกลาง โตยในปี 2565 นี้ มียาเสพติดที่ทำลายจำนวนร่วมกว่า 40,706 กิโลกรัม จาก 185 คดี มูลค่ารวมกว่า 34,688 ล้านบาท โดยมีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุตกว่า 23,365 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์)น้ำหนักกว่า 14,482 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 138 กิโลกรัม ยาอีน้ำหนักกว่า 4 กิโลกรัม และฝิ่นน้ำหนักกว่า 29 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์น้ำหนักกว่า 2,086 กิโลกรัม

โดยก่อนหน้านี้วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดของกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 11 และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบยาเสพติดของกลาง เพื่อให้ ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้ง

สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง ก่อนส่งมอบของกลางยาเสพติดในเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำของกลางนำไปเผาทำลายที่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 14
คชสีห์นิวส์ 14
บรรณาธิการข่าวสังคม

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools