วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกศาสนาวัดโฆสิตารามจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุหมู่ 12 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

วัดโฆสิตารามจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุหมู่ 12 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

ฟังบทความข่าว

วัดโฆสิตาราม(ไผ่คอกวัว)จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุหมู่ 12 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 65

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดโฆสิตาราม(ไผ่คอกวัว) โดยดร.พระปลัดเกรียงเดช ฐานะธัมโมเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางเลน เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางไทรป่า เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์บรรพชาอุปสมบทหมู่ 12 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนคนไทยและชาวเมียนมาร์ที่มาทำงานในอำเภอบางเลนร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิด 19

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของกรมศาสนาและคณะสงฆ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 14
คชสีห์นิวส์ 14
บรรณาธิการข่าวสังคม

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools