วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกทั่วไปอบจ.อุบล เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่มเป้าหมาย เข็มแรก 16 ส.ค.นี้

อบจ.อุบล เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่มเป้าหมาย เข็มแรก 16 ส.ค.นี้

ฟังบทความข่าว

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มต่างๆ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย

– กลุ่มองค์กรการศึกษา
– กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
– องค์กรภาครัฐ/เอกชน
– หน่วยงานราชการ
– กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ พระ นักบวชทุกศาสนา

ซึ่งในลอตแรกที่จะดำเนินการฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ให้กับกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น วันละ 1,500 โดส เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,500 โดส ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ลดอัตราการเสียชีวิต ป้องกันการป่วยหนัก ตลอดจนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมอีกด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำการลงทะเบียนรายชื่อไว้แล้ว ระบบจะแจ้งกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนทาง  SMS  ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

นายภูมิศักดิ์
นายภูมิศักดิ์
ประจำจังหวัด อุบลราชธานี

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools