วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกข่าวด่วน"ประธานคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ลาออกกลางวงประชุมปมตั้ง‘หน.ฎีกา’ถูกกล่าวหาพันคดีรุกที่เรียกชดเชย 400 ล."

“ประธานคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ลาออกกลางวงประชุมปมตั้ง‘หน.ฎีกา’ถูกกล่าวหาพันคดีรุกที่เรียกชดเชย 400 ล.”

ฟังบทความข่าว

ประธานคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ลาออกกลางวงประชุมปมตั้ง‘หน.ฎีกา’ถูกกล่าวหาพันคดีรุกที่เรียกชดเชย 400 ล. ข่าวโดย : สำนักข่าวอิศราสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 ในไลน์กลุ่ม ‘สภาตุลาการ’ ที่กลุ่มผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมจัดตั้งขึ้นมา มีสมาชิกในไลน์กลุ่มกว่า 1 พันราย มีการโพสต์ข้อความว่า นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา รองประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.) ได้ประกาศลาออกกลางที่ประชุม เพราะไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของ อ.ก.ต. เสียงข้างมากได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในศาลยุติธรรม ถึงกรณีนี้ว่า วันนี้ (6 ส.ค. 2564) มีการประชุม อ.ก.ต. จริง โดยมีนายประสิทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยเมื่อเริ่มประชุมนายประสิทธิ์ได้กล่าวนำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย โดยการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (หน.ฎีกา) โดยมีรายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงกระบวนการต่อสู้คดีข้อพิพาทที่ดินระหว่างนักธุรกิจกับกลุ่มเอกชนบุกรุกที่ดิน ในศาลจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ ที่กำลังปรากฏเป็นข่าว โดยมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มเอกชนบุกรุกที่ดิน จนเป็นเหตุเปิดช่องให้เรียกเงินค่าชดเชยจำนวน 400 ล้านบาท เพราะศาลพิพากษาให้แพ้คดีแหล่งข่าว ระบุอีกว่า ที่ประชุม อ.ก.ต. มีมติเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้พิพากษารายนี้เป็น หน.ฎีกา ไปก่อน ทว่านายประสิทธิ์ ในฐานะประธาน อ.ก.ต. มีความเห็นว่า ข้อกล่าวหานี้ค่อนข้างร้ายแรง และค่อนข้างมีความชัดเจนพอสมควร เมื่อ อ.ก.ต. มีมติเสียงข้างมากดังนี้ นายประสิทธิ์จึงประกาศกลางที่ประชุมว่า ไม่อาจทำงานร่วมกันได้ และขอลาออกจาก อ.ก.ต. โดยถือเป็นครั้งแรกที่ประธาน อ.ก.ต. ประกาศลาออกกลางที่ประชุม หรือลาออกในลักษณะนี้สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า สำหรับ อ.ก.ต. มีตัวแทนมาจาก 3 ศาล (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา) คัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ชุดใหญ่ และให้ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน มีหน้าที่สำคัญคือ การกลั่นกรองโยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพากษา และกลั่นกรองพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้พิพากษาที่ถูกกล่าวหา

ปัจจุบันมี อ.ก.ต. มีจำนวน 21 ราย ได้แก่อ.ก.ต.ประจำชั้นศาลฎีกา1.นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา รองประธานศาลฎีกา เป็นประธาน อ.ก.ต.2.นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา3.นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา4.นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา5.นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา6.นายเผด็จ ชมพาณิชย์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา7.นายอรุณ เรืองเพชร ผู้พิพากษาศาลฎีกาอ.ก.ต.ประจำชั้นศาลอุทธรณ์8.นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 79.นายธนาคม ลิ้มภักดี ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 210.นายนพรัตน์ ชลวิทย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์11.นายเผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ12.นายครรชิต วงศ์ไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์13.นายรังสิชัย บรรรณกิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา14.นายอมรพจน์ กุลวิจิตร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาอ.ก.ต.ประจำศาลชั้นต้น15.นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 216.นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง17.นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี18.นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ19.นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง20.นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้21.นายธิติพันธ์ ฉายบาง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools